ซีเคียวริตี้ เอาท์เลท

���������������������������������������������������������������

Texecom (เทคซิคอม) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิด, ออกแบบ และวางระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ให้บริการออกแบบ 
และวางระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้องผู้คนและอาคารสถานที่ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของ Texecom ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของความต้องการ 
ด้านการเตือนภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงบริเวณโดยรอบอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว, เครื่องตรวจจับเพลิงไหม้, ตู้ควบคุมอุปกรณ์, 
อุปกรณ์หมุนแจ้งเหตุ และสัญญาณเตือนภัย 
ผลิตภัณฑ์ของ Texecom ผ่านกระบวนการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ไม่มองข้ามทุกแง่มุมของการพัฒนา กระบวนการควบคุมการผลิตที่สมบูรณ์แบบ 
และการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ซึ่งกระบวนการทั้่งหมดเกิดขึ้นที่โรงงานของ Texecom ในสหราชอาณาจักร ด้วยความใส่ใจและให้ความสำคัญกับนวัตกรรม 
ความน่าเชื่อถือ ความต้องการของผู้บริโภค สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีความโดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพ, ประสิทธิภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันทดสอบชั้นนำในยุโรป
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ