ซีเคียวริตี้ เอาท์เลท

นาฬิกายาม (Guard Tour)


฿0.00
นาฬิกายาม (Guard Tour) รายละเอียด ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจสอบตามจุดที่กำหนดไว้ตรวจเช็คโดยการอ่านจากจุดสำรวจที่ติดตั้งไว้สามารถรองรับจุดตรวจเช็ค 150 จุดเก็บจำนวนการตรวจเช็คได้ 1,500
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นาฬิกายามเดินตรวจสอบ
  • รหัสสินค้า : 000047

รายละเอียดสินค้า นาฬิกายาม (Guard Tour)

นาฬิกายาม (Guard Tour)

รายละเอียด ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจสอบตามจุดที่กำหนดไว้

ตรวจเช็คโดยการอ่านจากจุดสำรวจที่ติดตั้งไว้
สามารถรองรับจุดตรวจเช็ค 150 จุด
เก็บจำนวนการตรวจเช็คได้ 1,500 เหตุการณ์
มีการเก็บเหตุการณ์ของหัวอ่านเมื่อข้อมูลใกล้จะเต็ม( 75 เปอร์เซ็นต์),
เมื่อเริ่ม - สิ้นสุดการชาร์จไฟ,เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดและเมื่อมีการนำข้อมูลออกจากหัวอ่าน
มีระบบเตือนเมื่อข้อมูลที่เก็บไว้เต็ม
มีระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3 โวลท์เตจ (ถ่าน AA จำนวน2 ก้อน)
อ่านข้อมูลได้มากกว่า 500 ครั้งต่อการชาร์จ 1 รอบ เครื่องพิมพ์แบบความร้อนโดยตรงหรือผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
มีระบบชาร์จแบตเตอรี่จากตัวแปลงไฟฟ้าในตัวเอง
มีระบบแสดงผลแบบตัวเลข LED จำนวน 6 หลัก
มีระบบเวลาในตัวเอง
สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
ทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
ขนาด 75 x 170 x 25 มิลลิเมตร