ซีเคียวริตี้ เอาท์เลท

Electronic Safe ES - อิเล็กทรอนิกส์เซฟ อีเอส


฿0.00
Electronic Safe ES อิเล็กทรอนิกส์เซฟ อีเอสคุณสมบัติตู้เซฟระบบอิเล็กทรอล็อคตั้งรหัสได้ตั้งแต่ 3-8 ตัวเลขแสดงสถานะการทำงานและพลังงานแบตเตอรี่ผ่านไฟแสดง LED พร
เหลือ 99 ชิ้น
 • หมวดหมู่ : ตู้นิรภัย Worldsafes
 • รหัสสินค้า : 000093

รายละเอียดสินค้า Electronic Safe ES - อิเล็กทรอนิกส์เซฟ อีเอส

 

Electronic Safe ES 
อิเล็กทรอนิกส์เซฟ อีเอส
 
คุณสมบัติ
 
 • ตู้เซฟระบบอิเล็กทรอล็อค
 • ตั้งรหัสได้ตั้งแต่ 3-8 ตัวเลข
 • แสดงสถานะการทำงานและพลังงานแบตเตอรี่ผ่านไฟแสดง LED พร้อมเสียงสัญญาณ
 • ใช้สีเคลือบคุณภาพสูงทั้งภายในและภายนอก
 • กุญแจสำรองเปิดตู้ในกรณีฉุกเฉิน
 • โครงสร้างประกอบด้วยเหล็กกล้า
 • ภายในตู้มีรูสำหรับใช้ยึดตู้ติดกับพื้นหรือผนัง พร้อมอุปกรณ์สลักในการยึดตู้
 • ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 4 ก้อน
 • มีสัญญาณเตือนเมื่อพลังงานถ่านใกล้หมด

 

 

วิธีการใช้งานตู้อิเล็คทรอนิกส์เซฟ อีเอส (ES)
 
คำเตือน : ไม่ควรเก็บกุญแจสำรองไว้ในตู้เซฟ / โปรดอ่านวิธีใช้งานให้เข้าใจก่อนเริ่มใช้งานจริง
 
การเปิดตู้
สำหรับการเปิดตู้ครั้งแรกให้ใช้รหัสที่ตั้งมาจากโรงงาน .......... ท่านจะได้ยินเสียง
สัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง พร้อมไฟสัญญาณสีเขียวสว่างขึ้น ให้บิดมือจับเพื่อเปิดตู้ภายใน 5 วินาที
(หากไม่เปิดตู้ภายในเวลาที่กำหนด ตู้เซฟจะล็อคโดยอัตโนมัติ)
หากท่านใส่รหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ตู้เซฟจะตัดการทำงานเป็นเวลา 20 นาที ท่านจำเป็นต้องรอ
จนครบเวลาที่กำหนดจึงลองกดรหัสใหม่ได้อีกครั้ง เมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้ว หากท่านยังใส่
รหัสผิดติดต่อกันอีก 3 ครั้ง ตู้เซฟจะตัดการทำงานเป็นเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลาที่กำหนดท่านจึง
สามารถลองกดรหัสใหม่ได้อีกครั้ง
 
การตั้งรหัสใหม่
1. กดปุ่มสีแดง “X” ............................. ท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้น 2 ครั้ง
2. ให้กดรหัสใหม่ที่ท่านต้องการ โดยสามารถตั้งเลขรหัสใหม่ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 8 หลัก แล้วกดปุ่ม
“B” เพื่อยืนยันเลขรหัสใหม่ ภายใน 15 วินาที (หากเลยเวลาที่กำหนดท่านต้องเริ่มทำใหม่
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1)
3. ทดลองเปิดตู้เซฟด้วยเลขรหัสที่ตั้งใหม่ โดยให้บานประตูเซฟเปิดอยู่ บิดมือจับไปที่ตำแหน่ง
ล็อค กดเลขรหัสที่ตั้งใหม่แล้วกดปุ่ม “B” หากรหัสถูกต้องท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณดัง 1
ครั้ง และไฟสัญญาณสีเขียวสว่างขึ้น และท่านสามารถบิดมือจับไปที่ตำแหน่งเปิดได้ แสดงว่า
การตั้งรหัสใหม่เสร็จสมบูรณ์
 
การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่อ่อน ไฟสัญญาณสีแดงจะปรากฏขึ้น เมื่อท่านกดรหัสเพื่อเปิดตู้เซฟ เมื่อไฟสัญญาณ
สีแดงปรากฏขึ้นควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที แนะนำให้ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด “AA” จำนวน
4 ก้อนการเปลี่ยนแบตเตอรี่
เปิดบานประตูตู้เซฟออก เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ออก เพื่อ
เปลี่ยนถ่าน เมื่อเปลี่ยนถ่านใหม่ท่านต้องทำการตั้งรหัสใหม่ทุกครั้ง 
 
การใช้กุญแจสำรองเพื่อเปิดตู้
ในกรณีที่ท่านลืมรหัส, ถ่านหมดในขณะที่ตู้ล็อคอยู่ หรือ ระบบอิเล็คทรอนิกส์ขัดข้อง
เพื่อความสะดวกเราได้ออกแบบให้ตู้รุ่นนี้มีกุญแจสำรองเพื่อให้เปิดตู้ได้ในทุกกรณี โดย
เปิดฝาครอบพลาสติกบริเวณกึ่งกลางแผงปุ่มกด นำไขควงมาไขน็อตเพื่อเปิดฝาครอบด้าน
ใน เมื่อเปิดฝาครอบแล้วท่านจะเห็นช่องสำหรับไขกุญแจ นำกุญแจมาไขทวนเข็มนาฬิกา
จากนั้นบิดมือจับไปทางขวาเพื่อเปิดตู้เซฟ
 
การติดตั้งตู้เซฟ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงตู้เซฟรุ่นนี้สามารถยึดติดกับพื้น หรือ ผนังได้ โดยเราได้
เตรียมสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. มาให้ทุกตู้